חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לשאלה 10