מבנה כללי: הבחינה הפסיכומטרית מורכבת מחיבור ומשמונה פרקים עם שאלות ברירה שבהן יהיה עלינו לבחור את התשובה הנכונה מתוך ארבע אפשרויות ("שאלות אמריקאיות"). כל פרק שייך לאחד משלושה תחומים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית.
מספר הפרקים מכל תחום: החלוקה משתנה מבחינה לבחינה אך הסה"כ כאמור הוא תמיד שמונה פרקים. יתכנו שלושה מצבים-
3 פרקים- חשיבה מילולית, 3 פרקים- חשיבה כמותית, 2 פרקים- אנגלית
3 פרקים- חשיבה מילולית, 2 פרקים- חשיבה כמותית, 3 פרקים- אנגלית
2 פרקים- חשיבה מילולית, 3 פרקים- חשיבה כמותית, 3 פרקים- אנגלית
מספר השאלות בכל פרק: חשיבה מילולית- 23, חשיבה כמותית- 20, אנגלית- 22.
זמן: זמן כתיבת החיבור הינו 30 דקות ולכל פרק הזמן הוא 20 דקות. סה"כ זמן הבחינה הוא 190 דקות (3 שעות ו-10 דקות) ברצף ללא הפסקה. 160 דקות של שמונה פרקים ועוד 30 דקות של חיבור.
פרק חשיבה מילולית - חלוקה לסוגי שאלות:
אנלוגיות - 6 שאלות
הסקה והבנה - 11 שאלות מתוכן 3 שאלות של השלמת משפטים
הבנת הנקרא - 6 שאלות (יתכנו שני קטעים ולכל קטע 3 שאלות)
פרק חשיבה כמותית - חלוקה לסוגי שאלות:
אלגברה - 5/6 שאלות (שברים, חזקות ושורשים, משוואות, אי שוויונים, ערך מוחלט וכו').
גיאומטריה - 5/6 שאלות (משולשים, מרובעים, מעגלים, תלת מימד וכו').
בעיות מילוליות - 5/6 שאלות (אחוזים, תנועה, הספק, הסתברות, חפיפה וכו').
הסקה מתרשים - 4 שאלות.
פרק אנגלית - חלוקה לסוגי שאלות:
השלמת משפטים - 8 שאלות
ניסוח מחדש - 4 שאלות
הבנת הנקרא - 10 שאלות (שני קטעים ולכל קטע 5 שאלות)
סדר קושי עולה:
פרק חשיבה כמותית - השאלות הן בסדר קושי עולה.
פרק חשיבה מילולית ופרק אנגלית - שאלות באותו סוג מקובצות יחד ומסודרות בסדר קושי עולה חוץ משאלות הבנת הנקרא המסודרות לפי סדר הופעתן בקטע.
פרקי פיילוט: מתוך שמונת הפרקים רק שני פרקים מכל תחום משמשים לקביעת הציון - סך הכל שישה פרקים. שני הפרקים האחרים (פרקי הפיילוט) אינם משמשים לקביעת הציון ונועדו בעיקר לשתי מטרות : א. מניעת השפעה של הבדלים בין מועדים שונים - פרק הפיילוט יכול והינו פרק אשר הופיע בבחינה קודמת וכך המרכז הארצי יכול להשוות את רמת הנבחנים של מועד מסויים למועדים קודמים.
ב. הבטחתן איכותן של שאלות - לפני ששאלות ייכללו בפרק המשמש לקביעת הציון יש לבחון את איכותן ולהבטיח שהן הוגנות ומבחינות בין נבחנים שרמתם גבוהה לנבחנים שיכולתם נמוכה. אין דרך להבחין בין הפרקים קובעי הציון לפרקי הפיילוט ולכן יש להתייחס לכל פרקי הבחינה באותה מידה של רצינות.