דגש חשוב:

להתחיל לתרגל בזמנים רק לאחר שפתרנו שאלות לתרגול והבנו כיצד לגשת לנושא, ובנוסף אנו שולטים בנוסחאות ודרכי הפיתרון. לא להתחיל לתרגל בזמנים מיידית נושא חדש אלא קודם לשלוט בו. תנו לחומר קודם כל "לשקוע" ורק לאחר מכן תתחילו לתרגל בזמנים.

מטלת כתיבה (חיבור):
7 דקות - קריאת הרקע לנושא והשאלה + העלאת טיעונים בדף הטיוטה
20 דקות - כתיבה
3 דקות - בדיקה
פרק מילולי:
אנלוגיות - 6 שאלות ב-3 דקות. חצי דקה לשאלה בממוצע. אם נמצאים בשאלות אנלוגיות מעבר ל-3 דקות זה אומר שאנו "מורחים את הזמן".
שאלות הבנה והסקה - 11 שאלות ב-11 דקות.
הבנת הנקרא - 6 שאלות ב-6 דקות.
פרק כמותי:
בפרק של חשיבה כמותית יש סה"כ 20 שאלות מה שאומר דקה לשאלה בממוצע. היות ומדובר על סדר קושי עולה חשוב לשים לב בתרגול שהשאלות הראשונות לוקחות פחות מדקה כדי שבשאלות הבאות (היותר קשות) יהיה קצת יותר מדקה לכל שאלה.
למי שמתקשה מאוד בהסקה מתרשים ומרגיש שחלק זה גוזל זמן רב ללא תועלת ניתן לנסות בסימולציות להשאיר אותו לסוף ולראות האם זה יעיל.
פרק אנגלית:
השלמת המילה החסרה - 8 שאלות ב-4 דקות. חצי דקה לשאלה בממוצע. מדובר על שאלות של אוצר מילים כך שתכלס או שאנחנו יודעים או שלא. אם נמצאים בשאלות אלו מעבר ל-4 דקות אנו "מורחים את הזמן".
ניסוח מחדש - 4 שאלות ב-5 דקות.
הבנת הנקרא - 10 שאלות ב-11 דקות.
בכיתה בה מתבצע המבחן קיים בוחן שאומר "נשארו עוד 5 דקות" לקראת סיומו של כל פרק. ישנם תלמידים שמילים אלו גורמות להם לבצע את קטע הבנת הנקרא בתחושה של לחץ וכך ל"רוץ עם העיניים" על הקטע ועל השאלות ולא לפתור בצורה יעילה. אנו ממליצים במקרים אלו לנסות בסימולציות לבדוק האם יעיל יותר להתחיל בהבנת הנקרא או בניסוח מחדש ולהשאיר את השאלות של השלמת המילה החסרה לסוף.