מה זאת חשיבה פסיכומטרית?

רוב השאלות אותן אנו פותרים במהלך שנותינו בבית הספר הינן שאלות פתוחות. בנוסף, אנו יודעים שגם אם לא הגענו בסופו של דבר לתשובה הנכונה ניתן לקבל נקודות אם הראינו שליטה בדרך הפיתרון.

לא כך הדבר בבחינה הפסיכומטרית שהרי מדובר על שאלות ברירה ("שאלות אמריקאיות") ואין קבלת ניקוד על הדרך.
חשוב תמיד לזכור שניתן להיעזר בתשובות על מנת להגיע לתשובה הנכונה - אם זה בפסילת שלוש מהן ("אלמינציה") או הצבת התשובות במקום הנעלמים בשאלה וכד'.

שימוש בתשובות:
http://psychomaster.co.il/courses/psychometry/lect...

הצבת מספרים:
http://psychomaster.co.il/courses/psychometry/lect...

בפרק של חשיבה כמותית עלינו לחשוב בכל שאלה מהי הדרך המתאימה לפיתרון, מתוך שלוש אפשרויות, בטרם נתחיל לחשב:

א. פיתרון אלגברי עם שימוש בנוסחאות/משוואות/נעלמים וכד'.
ב. שימוש בתשובות.
ג. הצבת מספרים.

מתוך 20 שאלות הקיימות בפרק כמותי תהיינה שאלות שיהיה הרבה יותר קל ומהיר לפתור אותן עם שימוש בתשובות או הצבת מספרים במקום שימוש בנוסחאות ומשוואות.