חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הצגת טיעון הנוגד את עמדת הכותב