חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הצבת מספרים שאלה 1