חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  חוקי חזקות - בסיסים זהים