חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  טבלת חזקות ושורשים