חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  פעולות חשבון במספרים שליליים