חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית