חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  גובה חיצוני למשולש