חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  משוואה בנעלם אחד שאלה לדוגמה 2