חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  משולש שווה שוקיים