חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר שאלה 3