חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  חיזוק והחלשה שאלה 2