חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  מבוא להסקה מתרשים - הסקה מטבלה