חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  העלאת טיעונים לפני כתיבה