חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  בעיות חפיפה שאלות 4-6