חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  מונחים במעגל