חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  מעגל החוסם ריבוע ומעגל החסום בריבוע