חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה