חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  שטח גזרה ואורך קשת