חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר להצבת 100 שאלה 2