חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לאחוז מאחוז שאלה 1