חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול שתי משוואות בשני נעלמים בספר מבוא לחשיבה כמותית