חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מבוא לכפל מקוצר בספר מבוא לחשיבה כמותית