חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול חזקות ושורשים בספר מבוא לחשיבה כמותית