חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול אנלוגיות בספר חשיבה מילולית