חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול זוגי אי זוגי בספר אלגברה