חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול חיובי שלילי בספר אלגברה