חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול השלמת משפטים בספר חשיבה מילולית