חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול אחוזים א' + אחוזים ב' בספר בעיות