חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מרובעים בספר גיאומטריה