חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול בעיות חפיפה בספר בעיות