חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול חשיבה מחקרית והבנת הפסקה בספר חשיבה מילולית