חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול אותיות ומספרים בספר אלגברה