חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול הסתברות בספר בעיות