חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מעגלים בספר גיאומטריה