חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מעגלים + מצולעים + שטחים מושחרים בספר גיאומטריה