חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול הסקה מתרשים בספר גיאומטריה והסקה מתרשים