חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מערכת צירים בספר גיאומטריה