חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מסכם אחוזים מקבץ א'