חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  משלים שאלה 1