חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול בעיות הספק 3-5