חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול בעיות הספק 6-8