חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הצגת טיעונים מרכזיים בגוף החיבור