חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מסכם זוגי אי זוגי