חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מסכם מעגלים + מצולעים + שטחים מושחרים