חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תכונות מספרים