חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הבנה והסקה מעורב